slideshow

Jesteś tutaj pierwszy raz?.... Zobacz kim jesteśmy, w co wierzymy i jak funkcjonujemy

Społeczność z Bogiem, społeczność z ludźmi

Witamy Cię serdecznie na stronie Społeczności Chrześcijańskiej we Wrocławiu

Jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących, dla których wiara w Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie, to nie słowa, ale fundament, na którym budujemy swoje życie.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, w zakładkach menu znajdziesz odnośniki do stron z dodatkowymi informacjami. Jeśli chcesz nas poznać, zapraszamy na niedzielne nabożeństwa o godzinie 9:00 i 11:30.
Poniżej znajdują się informacje o najbliższych wydarzeniach, cennych inicjatywach i najnowszych kazaniach wygłoszonych w naszej Społeczności.

bez-nazwy-1-01

 

 

Spotkanie studenckie

19 czerwca 2018 19:00

  • DNI
  • Godzin
  • Minut
  • SEKUND

Życie kościoła

Nadchodzące wydarzenia Zobacz kalendarz

Aktualności

ODNOWIENIE FESTIVAL

Czterodniowy Wrocławski festiwal tworzony przez lokalne kościoły i organizacje chrześcijańskie. Podczas wydarzenia można wziąć udział […]

13 maja 2018

MARSZ DLA IZRAELA

Ponad 500 osób przeszło przez Wrocław w Marszu dla Izraela, świętując 70. rocznicę powstania współczesnego […]

13 maja 2018

Klub Seniora – Sępolno

Już 7 marca swoją działalność uruchamia Klub Seniora. Zapraszamy wszystkich seniorów baaaardzo serdecznie.

2 marca 2018

Nabożeństwo 11.03.2018

O nas

Kościół Chrystusowy w Rzeczpospolitej Polskiej

Gdzie Biblia mówi – my mówimy. Gdzie Biblia milczy – my milczymy.

Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu stanowi część ewangelikalnej denominacji Kościół Chrystusowy w Rzeczpospolitej Polskiej.

Chrześcijaństwo ewangelikalne, protestanckie to ruch międzywyznaniowy, który liczy kilkaset milionów wyznawców na całym świecie. Najbardziej znane i popularne Kościoły protestanckie w Polsce to Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Chrystusowy, Kościół Wolnych Chrześcijan, Luteranie – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kalwiniści, Adwentyści oraz Metodyści.

Ewangelikalizm  przyjmuje podstawowe tezy reformacyjne – Sola Scriptura (Tylko Pismo), Solus Christus (Tylko Chrystus), Sola gratia (Tylko łaska), Sola fide (Tylko przez wiarę), Soli Deo gloria (Tylko Bogu należy się chwała), traktując jednocześnie inne problemy dogmatyczne jako drugorzędne – adiafora.

Ewangelikalizm podkreśla konieczność osobistej relacji człowieka z Bogiem przez Chrystusa, wyrażającej się w odpowiedniej postawie etycznej; zachęca do lektury Pisma Świętego, modlitwy i działania na rzecz innych ludzi przez zaangażowanie misyjne i społeczne. Ponaddenominacyjny charakter chrześcijaństwa ewangelikalnego pozwala wykraczać ponad wiele spornych kwestii chrześcijańskich i skupiać się na tym, co najważniejsze, wierze w Chrystusa i życiu w bliskiej relacji z Chrystusem, zgodnie z nauczaniem Słowa Bożego.

Wyznawcy ewangelikalizmu prezentują różne poglądy na naturę i strukturę kościoła, znaczenie sakramentów, sposoby przejawiania się Ducha Świętego we współczesnym świecie, możliwości współpracy i dążenia do jedności między różnymi kościołami. Ponad tym wszystkim jednak, chrześcijaństwo ewangelikalne stoi niewzruszenie na stanowisku, że człowiek:

  • staje się chrześcijaninem przez nowe narodzenie,
  • swoją wiarę musi opierać na nauce Pisma,
  • swoim życiem musi dawać praktyczne świadectwo własnych przekonań tak poprzez zwiastowanie ewangelii, jak i poprzez troskę o drugiego człowieka zgodnie z przykładem, jaki w Ewangeliach dał Chrystus.

Zbór, silna wspólnota wiernych to miejsce, gdzie chrześcijanie w szczególny sposób mogą wzrastać w swoim życiu duchowym, troszczyć się o siebie nawzajem oraz dawać społeczne świadectwo jedności tych, którzy życie swoje oddali Chrystusowi.

Konkretnie w naszej Wspólnocie kładziemy duży nacisk na relację między ludzkie. Rodzina jest dla nas najważniejszą. Na szeroką skalę pomagamy ludziom potrzebującym i uzależnionym od alkoholu, narkotyków, hazardu czy pornografii. Prowadzimy kluby dla dzieci i młodzieży. Karmimy i ubieramy głodnych i potrzebujących. Przy Kościele prężnie działa Coffee House i The Gate.

Kierowani i motywowani słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa:

„Gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w imię moje, tam ja jestem obecny pośród nich” (Mt 18, 20).

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).