ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:00 oraz 11:30

slideshow

Jesteś tutaj pierwszy raz?.... Zobacz kim jesteśmy, w co wierzymy i jak funkcjonujemy

Społeczność z Bogiem, społeczność z ludźmi

Witamy Cię serdecznie na stronie Społeczności Chrześcijańskiej we Wrocławiu

Jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących, dla których wiara w Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie, to nie słowa, ale fundament, na którym budujemy swoje życie.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, w zakładkach menu znajdziesz odnośniki do stron z dodatkowymi informacjami. Jeśli chcesz nas poznać, zapraszamy na niedzielne nabożeństwa o godzinie 9:00 i 11:30.
Poniżej znajdują się informacje o najbliższych wydarzeniach, cennych inicjatywach i najnowszych kazaniach wygłoszonych w naszej Społeczności.

bez-nazwy-1-01

 

 

Wyjątkowe Urodziny – Świąteczny Event Dla Dzieci

15 grudnia 2018 11:00

  • DNI
  • Godzin
  • Minut
  • SEKUND

Życie kościoła

Nadchodzące wydarzenia Zobacz kalendarz

Aktualności

Wyjątkowe Urodziny – Świąteczny Event Dla Dzieci

Zapraszamy na wyjątkowy event dla całych rodzin. Wydarzenie będzie miało miejsce 15 Grudnia (sobota) od […]

25 listopada 2018

Szukamy Wolontariuszy – Wigilia dla osób samotnych we Wrocławiu

Wigilia Bożego Narodzenia to czas, który zazwyczaj spędzamy z najbliższymi i obdarowujemy się wzajemnie. Są […]

24 listopada 2018

ODNOVA – Konferencja dla Kobiet

Po raz pierwszy w Polsce powstaje niesamowite wydarzenie skierowane do kobiet po 30, 40, 50, […]

23 listopada 2018

Pastor Mirek Kulec, Orkiestra i Chór Hradka 28.10.2018

O nas

Kościół Chrystusowy w Rzeczpospolitej Polskiej

Gdzie Biblia mówi – my mówimy. Gdzie Biblia milczy – my milczymy.

Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu stanowi część ewangelikalnej denominacji Kościół Chrystusowy w Rzeczpospolitej Polskiej.

Chrześcijaństwo ewangelikalne, protestanckie to ruch międzywyznaniowy, który liczy kilkaset milionów wyznawców na całym świecie. Najbardziej znane i popularne Kościoły protestanckie w Polsce to Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Chrystusowy, Kościół Wolnych Chrześcijan, Luteranie – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kalwiniści, Adwentyści oraz Metodyści.

Ewangelikalizm  przyjmuje podstawowe tezy reformacyjne – Sola Scriptura (Tylko Pismo), Solus Christus (Tylko Chrystus), Sola gratia (Tylko łaska), Sola fide (Tylko przez wiarę), Soli Deo gloria (Tylko Bogu należy się chwała), traktując jednocześnie inne problemy dogmatyczne jako drugorzędne – adiafora.

Ewangelikalizm podkreśla konieczność osobistej relacji człowieka z Bogiem przez Chrystusa, wyrażającej się w odpowiedniej postawie etycznej; zachęca do lektury Pisma Świętego, modlitwy i działania na rzecz innych ludzi przez zaangażowanie misyjne i społeczne. Ponaddenominacyjny charakter chrześcijaństwa ewangelikalnego pozwala wykraczać ponad wiele spornych kwestii chrześcijańskich i skupiać się na tym, co najważniejsze, wierze w Chrystusa i życiu w bliskiej relacji z Chrystusem, zgodnie z nauczaniem Słowa Bożego.

Wyznawcy ewangelikalizmu prezentują różne poglądy na naturę i strukturę kościoła, znaczenie sakramentów, sposoby przejawiania się Ducha Świętego we współczesnym świecie, możliwości współpracy i dążenia do jedności między różnymi kościołami. Ponad tym wszystkim jednak, chrześcijaństwo ewangelikalne stoi niewzruszenie na stanowisku, że człowiek:

  • staje się chrześcijaninem przez nowe narodzenie,
  • swoją wiarę musi opierać na nauce Pisma,
  • swoim życiem musi dawać praktyczne świadectwo własnych przekonań tak poprzez zwiastowanie ewangelii, jak i poprzez troskę o drugiego człowieka zgodnie z przykładem, jaki w Ewangeliach dał Chrystus.

Zbór, silna wspólnota wiernych to miejsce, gdzie chrześcijanie w szczególny sposób mogą wzrastać w swoim życiu duchowym, troszczyć się o siebie nawzajem oraz dawać społeczne świadectwo jedności tych, którzy życie swoje oddali Chrystusowi.

Konkretnie w naszej Wspólnocie kładziemy duży nacisk na relację między ludzkie. Rodzina jest dla nas najważniejszą. Na szeroką skalę pomagamy ludziom potrzebującym i uzależnionym od alkoholu, narkotyków, hazardu czy pornografii. Prowadzimy kluby dla dzieci i młodzieży. Karmimy i ubieramy głodnych i potrzebujących. Przy Kościele prężnie działa Coffee House i The Gate.

Kierowani i motywowani słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa:

„Gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w imię moje, tam ja jestem obecny pośród nich” (Mt 18, 20).

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).