ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:00 oraz 11:30

1. Apostoł, święci i wierzący

Stanisław Blank
10 grudnia 2017

1. Apostoł, święci i wierzący

List do Efezjan 1,1-3
List do Efezjan jest jednym z najbogatszych w znaczenie listów w całym Nowym Testamencie. W nowym cyklu będziemy rozpakowywać te bogactwa dla naszego życia. Już w pierwszych wersetach, nagłówku listu, kryje się wiele prawd o tym, co odmieniło życie apostoła Pawła oraz co to znaczy być świętymi i wierzącymi w Jezusa Chrystusa.