ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

38. Dwanaście koszyków resztek

Krzysztof Pawłusiów
4 lutego 2018

38. Dwanaście koszyków resztek

Ewangelia Łukasza 9,10-17
Cudowne nakarmienie pięciu tysięcy to jedno z nielicznych wydarzeń opisanych we wszystkich czterech Ewangeliach. Ten wyjątkowy cud był potężną proklamacją mocy Jezusa i łaski Bożej, a jednocześnie kolejną lekcją dla apostołów o istocie ich uczniostwa.
(w trakcie kazania czytano także [1 Krl 17,8-16]; 2 Krl 4,1-7.42-44, Łk 17.7-10 i [22.14-27])