ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:00 oraz 11:30

34. „Kim On jest?”

Adam Piechula
12 listopada 2017

34. „Kim On jest?”

Ewangelia Łukasza 8,22-25
Burza na Morzu Galilejskim stała się dla uczniów Jezusa okazją do kolejnej konfrontacji z pytaniem, „Kim On (właściwie) jest?”, tym mocniejszej, że dotykającej ich w chwili, gdy obawiali się, że stracą życie. Kim jest dla nas Bóg w sytuacji, gdy przeżywamy kryzys? Jakimi my się wtedy okazujemy?
(w trakcie kazania czytano także Ps 107,1-3.23-32)