ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:00 oraz 11:30

39. A według was, kim jestem?

Adam Piechula
25 lutego 2018

39. A według was, kim jestem?

Ewangelia Łukasza 9,18-22
Pytanie, które wielokrotnie już padało w Ewangelii Łukasza – „Kim on jest?” – znajduje swoją odpowiedź w wyznaniu Piotra. Lecz te proste i oczywiste – jak mogłoby się zdawać – słowa są jednocześnie początkiem ważnej przemiany, która musiała nastąpić w uczniach Jezusa: rozstania się ze własnymi wizjami tego, jaki będzie Chrystus i przyjęcie tej drogi, która została przeznaczona Jezusowi.
(w trakcie kazania czytano także Iz 29,9-24)