ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

46. Jagnięta między wilki

Krzysztof Pawłusiów
1 lipca 2018

46. Jagnięta między wilki

Ewangelia Łukasza 10,1-16
Na początku podróży do Jerozolimy Jezus wysyła kolejną grupę uczniów, aby głosząc nowinę o nadchodzącym Królewstwie, z miłością i błogosławieństwem, postawili ludzi przed koniecznością wyboru – czy opowiedzą się za Bogiem, czy też Go odrzucą.
(w trakcie kazania czytano także z Ks. Jeremiasza 51,1-4.6.29.33, Ew. Łukasza 3,7-9.15-17 i 2 Kor 2,14-17)