28. „Cztery wskrzeszenia”

Krzysztof Pawłusiów
30 lipca 2017

28. „Cztery wskrzeszenia”

Ewangelia Łukasza 7,11-17
Dokonując wskrzeszenia młodzieńca z Nain Jezus stanął w jednym szeregu z największymi prorokami Izraela – Eliaszem i Elizeuszem. Przywracając wdowie życie jej jedynego syna, Jezus, w pewnym sensie, przywrócił także ją do życia. A gdy Bóg wzbudził z martwych swojego Jedynego Syna, razem z Nim, przywrócił do życia nas wszystkich.
(przed kazaniem czytano także 1 Krl 17,17-24 i 2 Krl 4,16-20.32-37)