ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:00 oraz 11:30

Duch Święty, który został nam dany