32. Kobiety, które szły za Jezusem

Krzysztof Pawłusiów
24 września 2017

32. Kobiety, które szły za Jezusem

Ewangelia Łukasza 8,1-3
Wbrew uproszczonym obrazom, do jakich przywykliśmy, wśród uczniów Jezusa od samego początku było wiele kobiet, które nie pozostawały biernymi obserwatorami, ale wnosiły ważny wkład w służbę Jezusa i funkcjonowanie całego wczesnego Kościoła. Można powiedzieć wręcz, że bez nich nie byłoby możliwe wszystko to, o czym czytamy w Piśmie.
(w trakcie kazania czytano także Łk 23,33–24,11; 2 Kor 5,14-20; Ef 2,11-19 i Gl 3,26-28)