ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

37. Z łaski Bożej, na łasce ludzi

Krzysztof Pawłusiów
28 stycznia 2018

37. Z łaski Bożej, na łasce ludzi

Ewangelia Łukasza 9,1-9
Końcowe etapy misji Jezusa w Galilei są okazją do rozpoczęcia pogłębionego „szkolenia” apostołów – różnych wydarzeń i mów Jezusa, które mają im uświadomić, co stanowi o istocie ich uczniostwa, skoro zdecydowali się pójść za tym, który niebawem wyruszy w ostatnią podróż do Jerozolimy.