ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:00 oraz 11:30

40. Nieść swój krzyż

Adam Piechula
4 marca 2018

40. Nieść swój krzyż

Ewangelia Łukasza 9,23-27
Co to znaczy nieść swój krzyż? Jak mogli zrozumieć te słowa ci, którzy słyszeli je bezpośrednio od Jezusa i co to mówi nam o rodzaju uczniostwa, o jakim mówił im Jezus? I jak możemy rozumieć te słowa współcześnie oraz – co ważniejsze – jak my możemy odnieść je do swojego życia?
(w trakcie kazania czytano także fragmenty z Dawnych dziejów Izraela, XVII.X.2-10, napisanych przez Józefa Flawiusza)