ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:00 oraz 11:30

Pomnażanie talentów, które dał nam Bóg

Mirosław "Klekot" Walczak
17 grudnia 2017

Pomnażanie talentów, które dał nam Bóg

W jednej z ostatnich przypowieści Jezusa zapisanych w Ewangelii Mateusza, Pan mówi o Bożych talentach – wszelkich zasobach, które każdy z nas otrzymał – nie po to, aby je zakopać i nie robić nic, lecz aby gorliwie wykorzystywać je i wydawać obfity owoc dla Królestwa Bożego.