ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:00 oraz 11:30

Przesłanie warte wszystkiego

Luke Greenwood
7 stycznia 2018

Przesłanie warte wszystkiego

Kiedy apostoł Paweł trafił do więzienia, nie tylko nie uległ zniechęceniu, ale potraktował to jako kolejną okazję do głoszenia Ewangelii – przesłania, którego wartość przewyższa wszystko. Jak jego słowa, które zapisał w Liście do Filipian, mogą zainspirować nas do głoszenia Ewangelii współcześnie?