31. Przyjęcie u Szymona faryzeusza

Krzysztof Pawłusiów
17 września 2017

31. Przyjęcie u Szymona faryzeusza

Ewangelia Łukasza 7,35-50
Historia o przyjęciu, jakie spotkało Jezusa w domu Szymona faryzeusza jest symbolem tego, z jakim przyjęciem spotkał się On na ziemi – jak potraktowali Go przedstawiciele ówczesnych elit religijnych i jak przyjęli Jego przesłanie grzesznicy i odrzuceni – ci, na których Bóg postanowił objawić całą wielkość swojej mądrości.
(w trakcie kazania czytano także 1 Kor 1,17-31)