ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:00 oraz 11:30

35. Tak wiele dla jednego

Adam Piechula
19 listopada 2017

35. Tak wiele dla jednego

Ewangelia Łukasza 8,26-39
Historia o uwolnieniu opętanego Gerazeńczyka przemawia do nas na wielu płaszczyznach i skłania do różnych przemyśleń. Ostatecznie jednak, jak to najczęściej bywa w przypadku Ewangelii, wszystko sprowadza się do dwóch kwestii – osoby Jezusa, Jego tożsamości i mocy, oraz tego, jak wiele był On gotów „zaryzykować” i poświęcić choćby dla jednego człowieka. I jak On poświęcił dla każdego z nas.
(w trakcie kazania czytano także Iz 65,1-10)