ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

43. To nie jest gra dla nas

Krzysztof Pawłusiów
22 kwietnia 2018

43. To nie jest gra dla nas

Ewangelia Łukasza 9,46-50
Kiedy uczniowie zaczęli dociekać, który z nich może być uważany za największego, Jezus skonfrontował ich z prawdą, że w Jego Królestwie wielkość musi opierać się na innych zasadach niż te, wśród których się wychowali i uznawali za oczywiste. Także my musimy zmierzyć się z tą prawdą, że w Bożym Królestwie panują inne zasady niż w kulturze, w której funkcjonujemy na co dzień – i być świadomi, w jaki sposób ta kultura może wpływać na nasze społeczności.
(w trakcie kazania czytano także z 1 Księgi Samuela 8,1-20)