27. Wiara, jakiej nie było w Izraelu

Krzysztof Pawłusiów
23 lipca 2017

27. Wiara, jakiej nie było w Izraelu

Ewangelia Łukasza 7,1-10
Kluczem do zrozumienia istoty spotkania Jezusa z setnikiem z Kafarnaum są jedyne słowa, jakie Jezus wypowiada podczas tego wydarzenia w relacji w Ew. Łukasza: Mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Co odróżniało wiarę setnika od wiary, z jaką Jezus spotkał się w Izraelu?
(przed kazaniem czytano także Mt 8,5-13)