ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:00 oraz 11:30

36. Wiara „nieczystych”

Adam Piechula
26 listopada 2017

36. Wiara „nieczystych”

Ewangelia Łukasza 8,40-56
Jezus wielokrotnie wykraczał poza granice ludzkich oczekiwań, przekonań i zwyczajów. Słynął wręcz z tego, że nie bał się dotknąć – dosłownie i w przenośni – tych, którzy według Prawa i religijnego obyczaju, uważani byli za nieczystych. W swojej służbie wychodził do ludzki z każdej grupy społecznej, oczekując od nich właściwie tylko jednej rzeczy – zaufania i wiary.
(w trakcie kazania czytano także Lb 19,11.14.22 i 5,1-3)