ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

Życie godne naśladowania

Adam Piechula
11 lutego 2018

Życie godne naśladowania

Słowa apostoła Pawła z Listu do Filipian brzmią bardzo odważnie – „bądźcie naśladowcami moimi”. Nie są jednak przejawem duchowej pychy, ale przeciwnie, świadomości, że we wszystkim, co robimy i mówi, powinniśmy być dla innych przykładem życia w pełnym oddaniu Chrystusowi.