ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:00 oraz 11:30

Pastor Mirek Kulec, Orkiestra i Chór Hradka