ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

Pastor Mirek Kulec, Orkiestra i Chór Hradka